Geri Ödeme ve İade Politikası

Program Anlaşması

Hoşgeldiniz. Danışmanlık alacağınız ya da eğitimlere katılımcı olarak dahilk olacağınız sürece, kendiniz için daha sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı edinmenin yollarını öğreneceksiniz. Aşağıdaki bölümü dikkatle okuyun. Anlaşılmayan bir konu olursa lütfen sorun.

Bu Anlaşma, Program Danışmanı ile, katılımcı [Danışan] arasında bugün yapılmıştır. Kaydolmak üzere olduğunuz Program aşağıdakilerin hepsini içerecektir:

Danışmanlık aldığınız ya da eğitimlere katıldığınız sürece belirtilen buluşmalar (online ya da belirlenen yerde) gerçekleşecektir.

Özlem Saraç Özcan’dan kaynaklı iptalller telafi edilecektir.

Özlem Saraç Özcan program zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutar.

ÇALIŞMA PROGRAMI

Danışanlarımın yoğun programları olduğunu biliyorum ve onları bekletmemekle veya planlanandan daha uzun süre tutmamakla övünüyorum. Oturumlar belirtitğim saatte başlar ve biter. Lütfen vaktinde katılın. Randevuyu iptal etmeniz veya yeni bir randevu almanız gerekirse, 24 saat önceden haber verin, aksi takdirde o randevuyu kaçırmış ve yeni bir randevu alma hakkınızı yitirmiş olursunuz.

 

ÖDEMELER VE PARA İADELERİ

Programın normal ücreti belirtilmiştir. Programın başlamasıyla birlikte tamamı ödenmelidir.

Danışanın herhangi bir nedenle devamsızlık yapması veya Programdan çekilmesi durumunda, Programın bakiye ücreti tam olarak ödenmelidir. Program Danışmanı hiçbir durumda ücret iadesi yapmayacaktır. Bu Anlaşmayı imzalamış olmakla, bu Programın ücretini tam olarak ödemekle yasal olarak yükümlü olursunuz.

SAĞLIKLA İLGİLİ HİZMETLERDE SORUMLULUĞUN REDDİ

Program Danışmanı, Danışanın Program boyunca doktorunu ve diğer sağlık profesyonellerini görmesini, onlardan görüş ve öneriler almaya devam etmesini önerir. Danışan, Program Danışmanının bir doktor, lisanslı bir diyetisyen-beslenme uzmanı, psikolog veya diğer bir lisanslı veya kayıtlı bir profesyonel sıfatıyla hareket etmediğini bilir. Dolayısıyla Danışan, Program Danışmanının sağlık, tıp veya beslenme terapisi hizmetleri vermediğini ve herhangi bir hastalığı, durumu veya diğer bir fiziksel veya zihinsel rahatsızlığı teşhis veya tedavi etmekle sorumlu olmadığını bilir.

Danışan, Program Danışmanıyla birlikte çalışmayı seçmiştir ve Program Danışmanından aldığı bilgilerin tıbbi görüşler olmadığını ve bu bilgilerin, doktordan veya diğer sağlık profesyonellerinden alması gereken görüş ve önerilerin yerini almadığını bilir.

KİŞİSEL SORUMLULUK VE SAĞLIKLA İLGİLİ TAZMİNAT TALEPLERİNDEN İBRA

Danışan, kendi yaşamından ve sağlığından, yanı sıra ailesinin ve çocuklarının (varsa) yaşamından ve sağlığından, ayrıca bu program sırasında ve sonrasında aldığı tüm kararlardan tam olarak sorumlu olduğunu kabul eder.

 

Danışan, Programın risklerini, bu riskler Program Danışmanı tarafından yaratılmış veya ağırlaştırılmış olsun veya olmasın, üstlenir. Danışan, Program Danışmanını, onun varislerini, tereke yöneticilerini, kayyımlarını, temlikte bulunduğu kişileri, çalışanlarını, yöneticilerini, hissedarlarını, eğitmenlerini, ders anlatıcılarını, temsilcilerini, sağlık danışmanlarını ve personelini (hepsi birlikte, İbra Edilenler), Danışanın bu Programa geçmişte veya gelecekte katılmasından dolayı veya Programla ilgili başka nedenlerle İbra Edilenlere karşı ileri sürülebileceği herhangi bir ve bütün mali sorumluluklardan, tazminat taleplerinden, dava sebeplerinden, yasal iddialardan, davalardan, para taleplerinden veya diğer her türlü talepten, İbra Edilenlerin ağır ihmali söz konusu olmadıkça, ibra eder.

GİZLİLİK

Danışan, Program Danışmanın program oturumları sırasında aldığı ve verdiği bütün bilgileri gizli tutacağını kabul eder. Ek olarak, Danışan, Program Danışmanının, korumalı sağlık bilgilerini, Danışanın yazılı izni olmaksızın başkalarına açıklamasının yasak olduğunu bilir.

UYGULANACAK HUKUK, TAHKİM VE SINIRLI TELAFİ YOLLARI

Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün icra edilemez sayılması durumunda, Anlaşmanın geriye kalan hükümleri ayrılacak ve tam olarak geçerli olacaktır. Taraflar arasında bu Anlaşmadan veya taraflar arasındaki ilişkiyle ilgili başka bir nedenden dolayı bir anlaşmazlık çıkması durumunda, taraflar bu anlaşmazlığın çözümü için hakeme başvuracaklardır. Hakem veya hakemler tarafından verilen karar, bir hukuk mahkemesinde icra edilebilir. Tahkim davası tek bir hakem tarafından görülecektir. Hakem kararıyla Danışan lehine hükmedilebilecek tek telafi yolu, Program Ücretinin Danışana iadesi olacaktır. Yukarıdaki hükmün genelliğini sınırlamaksızın, burada spesifik olarak öngörülmedikçe, sonuçta ortaya çıkan zararlar veya başka kayıplar için Danışana tazminat ödenmesine karar verilemez.

Bu programa dahil oluyorsanız yukarıdaki anlaşma şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

Danışan, bu belgeye onay vererek, Anlaşmanın şartlarına bağlı kalmayı kabul ettiğini doğrular.

Özlem Saraç Özcan